• Обем: 60 стр.
  • Формат в мм: 130x200
  • Дата на включване: 19-11-2021
  • ISBN: 9789542837602
  • Категория: Право
  • Издател: Сиела
  • Меки корици

Текучество на човешките ресурси в администрацията на изпълнителната власт


Анотация
Текучество на човешките ресурси в администрацията на изпълнителната власт Макар темата да е актуална за трудовия пазар като цяло, създаването на тази книга бе продиктувано от два основни фактора – реформите в държавната администрация и оценката на резултатите им, както и стремежът за привличане и задържане на квалифицирани професионалисти в нея. Затова анализът следва да се извършва при търсене на обратна връзка с държавните служители и отчитане на формираната административна практика. Привличането и задържането на служители с качества не е самоцел, а необходимост за предоставяне на все по-качествени административни услуги. Но администрацията действа при нормативно установени принципи и правила като непрекъснатото усъвършенстване на качеството (чл. 2, ал. 1, т. 8 ЗА) и постигането на висок обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите (чл. 2, ал. 6 ЗА). Затова основният проблем пред администрацията е по-доброто функциониране с ресурсите, с които разполага в момента, чрез оптимизиране на работните процеси. Евгени Стоянов e бил прокурор в Софийска районна прокуратура и в Софийска градска прокуратура. Заместник-министър на правосъдието в периода 2017–2021 г. Към настоящия момент е съдия в Административен съд София – град. През 2009 г. придобива научната степен „доктор по право“. Провеждал е семинарни занятия по дисциплината „Административно право и административен процес“ като хоноруван асистент в Университета за национално и световно стопанство. Магистър по „Международни отношения“, професионална квалификация „Магистър по право на Европейския съюз“, придобита в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на книгите „Наказателноизпълнително право“ (2007 г. и 2008 г. ); „Съдебен контрол върху индивидуалните административни актове“ (2009 г. ); „Предварително изпълнение на индивидуални административни актове“ (2016 г. ) и др.
Добави в любими

7.00 6.02лв.


- 14%
Коментари