• Обем: 964 стр.
  • Формат в мм: 160х230
  • Дата на включване: 02-03-2019
  • ISBN: 9789542827863
  • Категория: Счетоводство
  • Издател: Сиела
  • Меки корици

Данъчно облагане 2019. Коментар


Анотация
Настоящото издание предлага пълния текст на данъчните закони с последните им изменения и подзаконовите актове по прилагането им – ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ППЗДДС, ЗАДС, ППЗАДС, ЗВНАУА и ЗДЗП ​1. ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 2. ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА) 3. ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 4. ЗАКОН ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 5. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 6. ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ 7. ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДВНЕСЕН АКЦИЗ ЗА УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ 8. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ
Добави в любими

25.50 21.93лв.


- 14%
Коментари