Цариградските българи между реформите и революцията 1875–1877 г.


Анотация
Изследването ни запознава с идейните и политическите изяви на цариградските българи в последните решителни години преди Освобождението. Проследени са ролята и мястото на тази разнолика група в прехода от традиционното към модерното общество. В съпоставителен план с другите етнически и религиозни общности, населяващи османската столица, са разгледани демографският им потенциал, икономическата, просветната и културната им дейност. Обект на проучване са както легалните политически прояви на цариградските българи в началото на Източната криза, така и действията им след разгрома на Априлското въстание, при подготовката на дипломатическата мисия на Драган Цанков и Марко Балабанов и по време на Цариградската конференция. Отделено е внимание и на благотворителната акция за материално подпомагане на жертвите от турските жестокости при потушаването на Априлското въстание.
Добави в любими

25.00 24.00лв.


- 4%
Коментари