• Обем: 144 стр.
  • Формат в мм: 145х210
  • Дата на включване: 29-09-2011
  • ISBN: 9789549455687
  • Категория: Помагала
  • Издател: Коала прес
  • Меки корици

Тестове по математика за 6. клас


Анотация
Сборникът с тестове по математика за 6. клас е съобразен с учебната програма и със съдържанието на одобрените от МОМН учебници по математика. Помагалото е предназначено за целогодишна работа на шестокласниците. Надяваме се, че сборникът ще бъде добро помагало както за учениците, така и за техните учители. Съгласно учебната програма учебното съдържание по математика в 6. клас е разпределено в следните пет основни теми: • Степенуване • Рационални числа • Геометрични фигури и тела • Пропорции • Цели изрази В първата част на сборника ви предлагаме 10 тренировъчни теста и 10 контролни теста, които следват последователността на тези основни теми, както и на уроците в тях според съответното приложение към учебната програма по математика за 6. клас. Следват отговори на тренировъчните тестове, както и отговори и критерии за оценяване на контролните тестове. Задачите в тренировъчните тестове към съответните теми са подбрани така, че да са разнообразни, да поставят пред учениците ситуации, в които се допускат така наречените типични грешки, а от друга страна – да спомагат за затвърждаване на специфичните знания и умения. Смятаме, че ще е много полезно, ако решаването на тренировъчните тестове се извърши в час и се подкрепи със съответните напътствия и коментари от учителя. Друга възможност също е тренировъчните тестове да бъдат зададени като домашна работа, за да може ученикът в по-спокойна обстановка, без ограничения във времето да разсъждава по задачите, а след това с учителя да се коментират само допуснатите грешки. Контролните тестове могат да се използват за контрол от страна на учителя за нивото на знанията на учениците по съответната тема, както и за самоконтрол от самите ученици. Контролните тестове са примерни и някои от тях съдържат задачи с повишена трудност. По своя преценка учителят може да замени някои от задачите. Проверката чрез тестово изпитване гарантира оценяването на всички ученици по единни критерии и дава възможност за диагностициране и обективен анализ на допуснатите грешки и на пропуските в знанията на учениците. Втората част на сборника съдържа 15 годишни теста. За всички годишни тестове са посочени верните отговори, а за по-трудните задачи – упътвания или решения. Задачите в тях са подбрани и подредени така, че да се направи действен и пълен преговор на изучения в 6. клас учебен материал по математика. Сборникът може да се използва в училище в часовете за задължителна подготовка и вкъщи за самоподготовка и самоконтрол. В него са включени и задачи с повишена трудност, което позволява използването му в различни форми на извънкласна работа, както и при подготовка за математически състезания и конкурси. Надяваме се с този сборник да помогнем на учениците да обогатят и допълнят знанията си, придобити в училище, а също така да бъдем в помощ и на учителите им.
Добави в любими

6.60 6.01лв.


- 9%
Коментари