Българите в световните хроники 1912-1925 I том


Анотация
Поредицата "Българите в световните хроники" съдържа отзиви за българите, както и съобщения и коментари за политическия живот в България, поместени в световния печат или намерили място в емисиите на световните информационни агенции, подредени в хронологичен ред. Хрониките към всяка календарна година се предхождат от кратко описание на ситуацията в България по това време. Така читателят има възможност да се запознае и с различните понякога гледни точки в българските и чуждите източници. Първият том от поредицата обхваща годините 1912-1925, а вторият 1939-1948.
Добави в любими

13.50 12.29лв.


- 9%
Коментари