Намерени са 59 книги, за издателство "Проф. Марин Дринов"